avaa sivuvalikko sulje sivu

Kalat ovat osa järven ekosysteemiä

 

  • Järvi muodostaa ekosysteemin, jossa eliöt ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristön kanssa
  • Ekosysteemissä eliöt jakaantuvat ravinnonsaantitapansa perusteella tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin. Nämä muodostavat keskenään ravintoketjuja.
luvy_salakka_1280px

 

Yksinkertaisen järven ravintoketjun muodostavat

 

 

kuha

petokalat

nuoli_ylos

sarki

 

planktonia syövät kalat 

nuoli_ylos

   ian_symbol_daphnia_pulex ian_symbol_acartia_spp ian_symbol_daphnia_pulex ian_symbol_acartia_spp ian_symbol_daphnia_pulex

eläinplankton

nuoli_ylos

 plankton

kasviplankton