avaa sivuvalikko sulje sivu

Ravintoverkon merkitys Hiidenvedellä

Hiidenvedellä on poikkeuksellisen monimutkainen ravintoverkko, joka saattoi olla syynä ravintoverkkokunnostuksen epäonnistumiseen. 

  • Hiidenvedellä on runsaasti selkärangattomia petoja (sulkasääsken toukkia ja petovesikirppuja). Ne ovat tehokkaita saalistajia ja niillä on vaikutuksia muuhun ravintoverkkoon. 
  • Nämä selkärangattomat pedot ovat kalojen ruokaa ja käyttäytyvät ravintoverkossa kalojen tavoin saalistamalla eläinplanktonia. Lue lisää
   

kuha

petokalat

nuoli_ylos_1

sarki

planktonia syövät kalat

nuoli_vino_oikea   nuoli_vino_vasen

petovesikirppusulkasaasken_toukka

selkärangaton peto

nuoli_vasen_1

ian_symbol_acartia_sppian_symbol_daphnia_pulex

eläinplankton

    nuoli_ylos_1
   

kasviplankton2

kasviplankton