avaa sivuvalikko sulje sivu

Rehevöitynyt järvi

Yksittäiselle ranta-asukkaalle tai järven käyttäjälle järven ongelmana on yleensä sen käyttökelpoisuuden väheneminen.

Leväkukinnat rajoittavat uimista ja veden käyttöä  mm. saunavetenä. Kalastusta haittaavat verkkojen limoittuminen, petokalojen väheneminen ja kalaston muuttuminen särkikalavaltaiseksi. Runsas kasvillisuus voi haitata veneellä liikkumista.

 

Usein järven kunnostustarve lähtee siitä, että järven virkistyskäyttöä halutaan lisätä.

 

Järveä voidaan kunnostaa sitä ympäröivältä valuma-alueelta  käsin ja/tai tekemällä kunnostustoimia järvessä.

 

Järven kunnostustoimia ovat mm. järven pohjan läheisen vesikerroksen (alusveden) hapettaminen ja ravintoverkkokunnostus

kunnostus_rajattu