avaa sivuvalikko sulje sivu

Hiidenveden kunnostus

 

  • Hiidenveden ongelmana on ollut pitkään jatkunut rehevöityminen ja sen aiheuttamat haitat kuten voimakkaat sinileväkukinnat ja kalaston särkivaltaisuus, etenkin matalilla alueilla. 
  • Hiidenvedellä tehtiin ravintoverkkokunnostusta särkikalaston vähentämiseksi vuosina 1995-2005. 
  • Ravintoverkkokunnostuksen aikana veden laatu ei parantunut ja järvellä esiintyi laajoja sinileväkukintoja.

 

 

 Miksi?

11422_003